Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami v kontexte nádorovej progresie
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa
RNDr. Martina Takáčová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Obezita sa radí medzi hlavné problémy verejného zdravotníctva, nakoľko zvyšuje riziko viacerých závažných ochorení vrátane rakoviny. Asociácia medzi obezitou a nádorovými ochoreniami je komplexná a prebieha buď priamo na úrovni buniek, alebo nepriamo na úrovni ovplyvnenia nádorového mikroprostredia. Jedným z predpokladaných mechanizmov zvyšujúcich riziko spoločného spolupôsobenia je sekrécia adipokínov sprostredkovaná adipocytmi. Adipokíny, pôsobiace lokálne alebo systémovo, hrajú významnú úlohu pri raste, lokálnej invázii, metastatickom šírení a rezistencii na terapiu rôznych typov nádorov. Preto je veľký záujem o pochopenie molekulárnych mechanizmov, ktorými sa adipocyty podieľajú na karcinogenéze. Cieľom projektu bude skúmať vplyv adipokínov na biologické vlastnosti nádorových buniek vystavených podmienkam hypoxie a/alebo acidózy. Zameriame sa na karbonickú anhydrázu IX, ktorá patrí medzi najznámejšie markery nádorovej hypoxie a ktorej expresia koreluje so zlou prognózou a rezistenciou na terapiu.