Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Príprava perorálnych antivírusových vakcín tranzientnou expresiou antigénov v rastlinách
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa
RNDr. Zdeno Šubr, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Práca je zameraná na modifikáciu a aplikáciu vektora na báze vírusu šarky slivky pre tranzientnú expresiu vírusových antigénov, predovšetkým konzervatívnych imunogénnych fragmentov hemaglutinínu vírusu chrípky A po agroinfekcii rôznych rastlinných systémov. Použité budú dva typy vektora – jednak pre produkciu voľného polypeptidu, jednak pre prezentáciu epitopov na povrchu vírusu podobných častíc. Cieľom je pripraviť rastliny využiteľné potenciálne na imunizáciu hydiny ich skrmovaním, prípadne na purifikáciu antigénu pre produkciu štandardnej vakcíny.