Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Úloha kostrového svalu v systémovej adaptácii na cvičenie u človeka: epigenetické mechanizmy a molekulárne mediátory
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pravidelné cvičenie je efektívne v prevencii a liečbe chronických ochorení a podporuje zdravé starnutie. Zameriame sa na výskum integrácie adaptačnej odpovede na cvičenie prostredníctvom molekúl, uvoľňovaných zo svalu prípadne z iných tkanív pri cvičení. Predpokladáme, že tieto molekuly dokážu modulovať aj funkčné a štrukturálne charakteristiky iných tkanív, vrátane mozgu. Mechanizmy adaptačných účinkov cvičenia budeme študovať v cirkulácii, likvore a v kostrovom svale in vivo (MR spektroskopia), ex vivo (biopsia) a in vitro, na primárnych ľudských bunkách svalu. Výsledky budeme interpretovať vo vzťahu k metabolizmu, zdatnosti, kognitívnym funkciám a volumetrii mozgu (MRI) a k ich zmenám, navodeným jednorazovým a pravidelným cvičením.