Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Konferencie

«  november 2021  »

Konferencie SAV v mesiaci november 2021

Typ Názov Miesto Od Do
Organizuje SAV  XXX. kolokvium mladých jazykovedcov Častá-Papiernička 3. 11. 2021 5. 11. 2021
 Videokonferencia Waste Recycling 22 Ostrava, ČR 5. 11. 2021 6. 11. 2021
   Pomedzia a demarkačné línie v slovenskej poézii Bratislava 8. 11. 2021 9. 11. 2021
   LMV 2021 - Lokálne mechanické vlastnosti Košice 8. 11. 2021 10. 11. 2021
   Stretnutie AlpArray-4DMB 2021 Česká republika, Praha 9. 11. 2021 12. 11. 2021
   28. Posterový deň s medzinárodnou účasťou 2021 ÚH SAV Bratislava 10. 11. 2021 10. 11. 2021
 Videokonferencia Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVI. ročník Košice 11. 11. 2021 12. 11. 2021
   Filozofia a sociálne vedy 2021 - XXI. ročník FiÚ SAV Bratislava 11. 11. 2021 12. 11. 2021
   Textologický seminár 2021 Bratislava 18. 11. 2021 18. 11. 2021
Organizuje SAVVideokonferencia SURFINT-SREN 2021 – Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Bratislava 22. 11. 2021 25. 11. 2021
Organizuje SAV  Poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre Bratislava 30. 11. 2021 30. 11. 2021