« máj 2018 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci máj 2018

   Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography Marburg, Nemecko 15.02.2018 16.02.2019
   Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2018 Bratislava 01.05.2018 06.06.2018
   ADVANCES IN SLOVAK EXPERIMENTAL NEUROIMMUNOLOGY 2018 Smolenice 09.05.2018 11.05.2018
   45. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  45. výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
   Prezentácia vedeckých výsledkov riešených v Oddelení hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV pre pedagógov a študentov Katedry muzikológie Filozofickej fakulty univerzity v Ľubľane Bratislava 15.05.2018 15.05.2018
   Dni Antona Točíka Nitra 16.05.2018 16.05.2018
   Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť, seminár s panelovou diskusiou Trenčín 16.05.2018 16.05.2018
   2 (AAPG Annual Meeting, International Symposium on Deep Seismic Profiling of the Continents and Their Margins) Salt Lake City, Utah, USA, Krakow, Poland 20.05.2018 23.05.2018
   13th Slovak and Czech Parasitological Days - Parasites in the Heart of Europe 2 Congress Hotel Centrum, Košice, Slovensko 21.05.2018 25.05.2018
   Médiá, miesta a rituály žien a medzi ženami. Ku kultúrnym dejinám ženskej komunikácie v Habsburskej monarchii Smolenice 21.05.2018 23.05.2018
   5th Workshop of Slovak Clay Group Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology Banská Štiavnica, Slovensko 21.05.2018 23.05.2018
   Psychológia práce a organizácie 2018 UPJŠ Košice 23.05.2018 24.05.2018
   5. konferencia Pokroky v kardiovaskulárnom výskume Smolenice 23.05.2018 26.05.2018
   XIV. ročník Bratislavských filozofických dní Modra - Harmónia 25.05.2018 26.05.2018
   Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia "SFEL 2018" Liptovský Ján 26.05.2018 31.05.2018
   EKOMSTAT 2018 Trenčianske Teplice 27.05.2018 31.05.2018
  XXIII. Medzinárodná akustická konferencia Kočovce, Slovensko 28.05.2018 29.05.2018
   Druhý slovenský workshop ELRC Bratislava 30.05.2018 30.05.2018
   Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve Bratislava 30.05.2018 31.05.2018

Podujatia v mesiaci máj 2018

Májová vedecká kaviareň 31.05.2018 31.05.2018