« November 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci November 2017

  29. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Rakúsko 01.11.2017 01.11.2017
  13. medzinárodná konferencia Conference Local Mechanical Properties LMP 2017 Pavilón materiálových vied, ÚMV SAV, Košice 04.11.2017 06.11.2017
  Autority v mestskom prostredí. Ich minulosť a vývoj. Bratislava 06.11.2017 07.11.2017
  XXXIX. Dni radiačnej hygieny Stará Lesná, Kongresové centrum SAV Academia 06.11.2017 10.11.2017
  "Tu stojím, inak nemôžem" Bratislava 07.11.2017 08.11.2017
  24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava 08.11.2017 08.11.2017
  SEXUALITY X: Medzi medicínou, spoločenskými vedami a tvorbou politík Bratislava 09.11.2017 10.11.2017
  Elity v dejinách regiónov II Krásno nad Kysucou 09.11.2017 09.11.2017
  Kooperácia pri tvorbe regionálneho modelu HERMIN na hodnotenie vplyvu kohéznej politiky v SR a PL Bratislava 12.11.2017 15.11.2017
  Zlaté šesťdesiate (roky) - v slovenskom divadle so zameraním na Slovenské národné divadlo Bratislava 14.11.2017 14.11.2017
  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť. Žilina 15.11.2017 15.11.2017
  I. medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava 20.11.2017 24.11.2017
  Poetika textu – poetika udalosti Bratislava 20.11.2017 20.11.2017
  5th Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News SURFINT-SREN V Florencia, Taliansko 20.11.2017 23.11.2017
  Kázňová literatúra Bratislava 21.11.2017 21.11.2017
  Odborný seminár Ústavu etnológie SAV s Mgr. Vladimírom Bahnom, PhD. o výsledkoch experimentálneho výskumu vplyvu koordinácie na kooperáciu Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava 21.11.2017 21.11.2017
  Hosťovská prednáška: Prof. Dorothy Figueira: Rethinking the Ethics of Comparing ÚSvL SAV 22.11.2017 22.11.2017
  Rok 1918 – Češi a Slováci v novém státě a v nové Evropě Cheb 22.11.2017 22.11.2017
  Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky doma a vo svete Bratislava 22.11.2017 22.11.2017
  Idyla a jej transformácie v literatúre 19. storočia Bratislava 23.11.2017 23.11.2017
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektorie Bratislava 23.11.2017 23.11.2017
  Vedecká konferencia: Problémové aspekty výskumu metafory Trenčianske Teplice 24.11.2017 24.11.2017
  Spisovateľ ako sociálna rola Bratislava 24.11.2017 24.11.2017
  Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy, Zjazd ČBS v spolupráci so SBS Praha 25.11.2017 26.11.2017
  Globálne existenciálne riziká 2017 Bratislava 27.11.2017 27.11.2017
  Jazykové problémy, na ktoré používatelia ťažko hľadajú odpoveď Bratislava, Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA 28.11.2017 29.11.2017
  5. workshop Akustika a spracovanie reči spojený s worshopom o spracovaní reči pre účely bezpečnosti riadenia letecej prevádzky. Bratislava 28.11.2017 29.11.2017
  Akadémia rómskych štúdií 2017 Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava 29.11.2017 01.12.2017
  Hosťovská prednáška: doc. Monika Mitášová: Rodová interpretácia architektúry v súčasnej (kritickej) teórii. Rod interpretujúci a interpretovaný ÚSvL SAV 29.11.2017 29.11.2017
  100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR Kongresová Sála Národnej banky Slovenska 30.11.2017 30.11.2017

Podujatia v mesiaci November 2017

Novembrová vedecká kaviareň 30.11.2017 30.11.2017