« Január 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Január 2018

   Geochémia 2017 Slovensko, Častá-papiernička, Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR 17.01.2018 17.01.2018
  Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník. „Až bude naše tělo bez duše i ducha“ – poznávání vnitřního světa. Olomouc, Univerzita Palackého 29.01.2018 30.01.2018
   Hosťovská prednáška: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. (ÚLUK FF UKF): K metodologickým otázkam súčasného výskumu a interpretácie lyriky. Bratislava, ÚSvL SAV 31.01.2018 31.01.2018

Podujatia v mesiaci Január 2018

Januárová vedecká kaviareň 25.01.2018 25.01.2018