« Október 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Október 2017

  67. Farmakologické dni Stará Lesná, Vysoké Tatry 02.10.2017 04.10.2017
  Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov Bratislava 03.10.2017 06.10.2017
  Funkčné kompozitné materiály 2017 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47 Košice 03.10.2017 03.10.2017
  Divadlo ako hodnotový diskurz – slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra Bratislava 05.10.2017 06.10.2017
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2017 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 05.10.2017 06.10.2017
  Odborný seminár Ústavu etnológie SAV v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Občianskym združením Progresívne fórum Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6 v Bratislave 05.10.2017 05.10.2017
  6th CECON (Central European Congress on Obesity and 15th Slovak Congress on Obesity) Bratislava 05.10.2017 07.10.2017
  Pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny Slovanského jazykového atlasu Častá-Papiernička 08.10.2017 15.10.2017
  ATLAS Overview Week 2017 Bratislava, SR 09.10.2017 13.10.2017
  Stretnutie riešiteľov projektu trilaterálnej spolupráce Bratislava 09.10.2017 10.10.2017
   6.ved. konferencia s medzinár. účasťou Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017 Vyhne, hotel Sitno, Slovensko 10.10.2017 11.10.2017
  302. Rozhovory CSCA - Kryštalografia proteínov, nič jednoduchšie. Bratislava 11.10.2017 11.10.2017
  Prvý medzinárodný workshop „mäkkých zručností“ pre mladých polymérnych vedcov Ústav polymérov SAV 11.10.2017 16.10.2017
  Prejavy režimu Slovenského štátu 1939 – 1945 v regiónoch Nitra 11.10.2017 11.10.2017
  Október 1917 a súčasnosť. Bratislava 12.10.2017 12.10.2017
  Kulturelle Langzeitfolgen von Strukturwandel in den Industrieregionen des Ruhrgebietes, der Böhmischen Länder und der Slowakei. Essen 13.10.2017 14.10.2017
  Small Triangle Meeting 2017 Medzilaborce, SR 15.10.2017 18.10.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia: Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990 Budapest 17.10.2017 17.10.2017
  Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika Štrbské Pleso 18.10.2017 20.10.2017
  Míting INSTRUCT-ULTRA Štruktúrna biológia Bratislava 18.10.2017 18.10.2017
  XXVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“ Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave 19.10.2017 20.10.2017
  22. česko-slovenský geografický akademický seminár Brno 19.10.2017 20.10.2017
  Deformation and Fracture in Structural PM Materials KC Academia Stará Lesná 22.10.2017 25.10.2017
  Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu KC Smolenice 23.10.2017 26.10.2017
  Notované pramene stredovekej Európy / stredovekého Uhorska: transregionálny výskum a tvorba online databáz Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava 24.10.2017 24.10.2017
  SLOVKO 2017. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, terminológia, e-terminológia Bratislava 25.10.2017 27.10.2017
  Slováci v Rusku v „dlhom“ 19. storočí Brodzany 25.10.2017 25.10.2017
  Medzinárodná konferencia "Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration" Pálffyho palác, Zámocká ulica č. 47, Bratislave 26.10.2017 26.10.2017
  VI. Ekologické dni: Ekológia, veda, výskum, prax Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra 26.10.2017 26.10.2017
  Akrécia Zeme s podporouimpulzných magnetických polí Bratislava 26.10.2017 26.10.2017
  Philosophical Analysis: Logic, Semantics, Metaphysics, Epistemology Bratislava 27.10.2017 27.10.2017
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: Externé a interné determinanty polarizácie spo-ločnosti Bratislava 27.10.2017 27.10.2017

Podujatia v mesiaci Október 2017

Októbrová vedecká kaviareň 26.10.2017 26.10.2017