Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav zoológie SAV
Optimalizácia in vitro systému kŕmenia pre chov a infikovanie kliešťov (Ixodidae)
Optimization of in vitro feeding systems for rearing and infecting ixodid ticks
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kazimírová Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2021
Štúdia vplyvu optimalizácie vodného režimu vybraných ramien inundačného územia Dunaja na faunu vodných bezstavovcov a posúdenie účinku revitalizačných scenárov na kvalitu biotopov pre bezstavovce
Restoration and management of Danube floodplain habitats
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
Vínna muška Drosophila melanogaster ako model pre štúdium obezity spojenej s nedostatkom pohlavných hormónov
Fruit fly Drosophila melanogaster as a model to study the anti-obesity role of gonad-derived steroid hormones
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.
Anotácia:Cieľom tohto projektu je zaviesť vínnu mušku Drosophila melanogaster ako nový modelový systém pre štúdium obezity spôsobenej nedostatkom pohlavných hormónov. U ľudí regulujú tieto hormóny nielen rozmnožovanie, ale taktiež metabolizmus; pokles v ich produkcii v dôsledku starnutia, menopauzy či gonadoktémie zvyšuje riziko obezity i inzulínovej rezistencie. Moje pilotné experimenty ukázali že podobné metabolické funkcie sú zachované aj u hormónov produkovaných pohlavnými žľazami drozofily. Drozofila je populárnym bezstavovčím modelom pre štúdium obezity spôsobenej vysokokalorickou stravou i genetickými predispozíciami. Gonády drozofily produkujú steroidné hormóny, ekdysteroidy, ktoré regulujú nielen reprodukciu, ale ako ukázali moje pilotné experimenty, taktiež chránia pred obezitou a poruchami inzulínovej signalizácie. Cieľom tohoto projektu je odhaliť molekulárny mechanizmus ktorým steroidné hormóny regulujú množstvo telesného tuku. Výsledky projektu sú teda zaujímavé nielen z hľadiska základného výskumu, ale aj z biomedicínskej perspektívy.
Doba trvania: 20.5.2019 - 19.5.2022

Celkový počet projektov: 3