Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
European Forum for Advanced Practices
European Forum for Advanced Practices
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dvorák Tomáš PhD.
Anotácia:The European Forum for Advanced Practices (EFAP) aims to initiate and host a network of researchers, practitioners, and theorists from across Europe who are actively shaping innovative and transformative forms of research across and among many artistic and academic fields, industry, the private sector, and civil society.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.3.2023
Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v pokročilom inteligentnom textile
European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.
Anotácia:Cieľom CONTEXT COST akcie je vytvoriť sieť európskych výskumníkov a iných zainteresovaných strán s cieľom rozvinúť spoločné myšlienky a iniciatívy, ktoré sa môžu premeniť na moderné inteligentné textilné výrobky. Inteligentný textilný materiál je "funkčný materiál, ktorý aktívne spolupracuje s prostredím, tzn. reaguje alebo sa prispôsobuje zmenám v prostredí". Nájdu svoje uplatnenie takmer vo všetkých odvetviach a to najmä v zdravotníctve; automobilovom a leteckom priemysle; prostriedkoch osobnej ochrany; športových a nositeľných odevoch a tiež v stavebníctve a interiérovom dizajne. Napriek tomu, že v posledných rokoch sa v tejto oblasti podporilo niekoľko R&D projektov v oblasti výskumu a vývoja, väčšina získaných prototypov nedosiahla trh z mnohých dôvodov, ako napríklad: spoľahlivosť výrobku, ekonomika výroby, chýbajúci preukázateľný prípad použitia a pod. V tomto zmysle, je cieľom programu CONTEXT podávať a riešiť výskumné a inovačné projekty tak, že sa v rámci vzniknutej siete a prostredníctvom pracovných skupín zapoja ľudia s požadovanými kompetenciami a skúsenosťami z akademickej a výskumnej oblasti a z priemyslu. Sieť CONTEXT podporí vypracovanie plánu spoločného výskumu pre inteligentné textílie, podporí prenos poznatkov medzi rôznymi aktérmi s cieľom nájsť vhodné aplikácie v rôznych multidisciplinárnych oblastiach, bude pôsobiť ako platforma zainteresovaných strán na identifikáciu potrieb a požiadaviek z rôznych hľadísk v rámci prístupu zdola nahor a bude podporovať aktivity v oblasti vytvárania sietí s cieľom prilákať talenty, budovať viac a lepšie výskumné projekty s väčším vedomím o cieľoch vytvárania využiteľných výsledkov. V tomto multilaterálnom projekte je Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV zameraný na použitie materiálov z obnoviteľných zdrojov na účel prípravy kompozitov s kovovou matricou so zdokonalenými fyzikálnymi a/alebo mechanickými vlastnosťami. V dôsledku narastajúcich problémov s odpadom a znečistením životného prostredia je hlavnou myšlienkou navrhovaného projektu použitie odpadu na báze celulózy na potenciálnu prípravu vystužujúcich fáz ako sú napr.: preddefinované štruktúry v textile. Cieľom projektu je overiť možnosti spracovania pripravených uhlíkových materiálov konvenčnými technológiami na výrobu kompozitných materiálov, tlakovú infiltráciu a práškovú metalurgiu. Dôraz sa bude klásť na komplexnú charakterizáciu vlastností medziproduktov a pripravených kompozitov, ktoré umožnia identifikáciu najvhodnejších oblastí možných aplikácií.
Doba trvania: 11.10.2018 - 10.10.2022
Mechanical properties of ultra light metal and novel cement composites
Mechanical properties of ultra light metal and novel cement composites
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kúdela ml. Stanislav PhD.
Anotácia:The project is aimed on investigation of novel type of composite materials. There are two autonomic project investigation directions. The first one is investigation of ultralight metal matrix composites for space applications (this is complementary research to two previous European Space Agency projects). The second direction is continuation of previous tomographic and micro structural investigation of composite cement and concrete materials related to the improvement of their production technology.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Reliable roadmap for certification of bonded primary structures
Reliable roadmap for certification of bonded primary structures
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nagy Štefan PhD.
Anotácia:With the increasing pressure to meet unprecedented levels of eco-efficiency, aircraft industry aims for superlight structures and towards this aim, composites are replacing the conventional Aluminium.The same trend is being followed by civil, automotive, wind energy, naval and offshore industry, in which the combination (or replacement) of steel with composites can increase the strength-to-weight ratio. However, the joining design is not following this transition. Currently, composites are being assembled using fasteners. This represents a huge weight penalty for composites, since holes cut through the load carrying fibres and destroy the load path. Adhesive bonding is the most promising joining technology in terms of weight and performance. However, its lack of acceptance is limiting its application to secondary structures, whose failure is not detrimental for the structural safety. In primary (critical-load-bearing) structures, fasteners are always included along bondlines, as “back-up” in case the bond fails. The main reasons for this lack of acceptance are the limited knowledge of their key manufacturing parameters, non-destructive inspection techniques, damage tolerance methodology and reliable diagnosis and prognosis of their structural integrity. The Action aims to deliver a reliable roadmap for enabling certification of primary bonded composite structures. Despite the motivation being aircraft structures, which is believed to have the most demanding certification, it will directly involve other application fields in which similar needs are required. This Action will tackle the scientific challenges in the different stages of the life-cycle of a bonded structure through the synergy of multidisciplinary fields and knowledge transfer.
Doba trvania: 4.4.2019 - 3.4.2023

Celkový počet projektov: 4