Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav hudobnej vedy SAV

Digital Analysis of Chant Transmission
Digital Analysis of Chant Transmission
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:V rámci partnerstva projektu Digitálna analýza transmisie chorálu (DACT) predpokladáme rozšírenie štúdia šírenia chorálu z výskumu, zameraného predovšetkým na Európu a stredovek, na globálny výskum chorálu, ktorý bude sledovať prenos tohto repertoáru i na iné kontinenty v časovom priestore až po súčasnosť. Uchopenie zákonitostí šírenia chorálu v časovom priestore, prostredníctvom rôznych spôsobov a lokalít, ktoré sú doložené prostredníctvom ústnej a písomnej tradície, je dôležité sledovať z dôvodu výpovednej hodnoty o komunikačnom potenciály kultúry prostredníctvom stretávania ľudí a ich myšlienok. Komplexná správa vedeckých údajov tisícročnej hudobnej tradície je špecifickým problémom. Projekt DACT mobilizuje veľkú sieť vedeckých pracovníkov a projektov, ktoré sú zamerané na digitálnu analýzu repertoáru stredovekého chorálu, pričom predpokladá vývoj nových výpočtových zdrojov v súčinnosti s existujúcimi databázami a digitálnymi archívmi rukopisov. Cieľom partnerstva DACT je vybudovať sieť partnerov a infraštruktúry pre koordináciu, spoluprácu a usmerňovanie nových vedcov a ďalšie budovanie kapacít prenosu informácii a poznatkov nielen v a zo západnej Európy, ale i na globálnej úrovni smerom do Ameriky, Afriky a Oceánie. CIEĽ 1: nadviazať partnerstvá s organizáciami, vedúcimi projektov, spevákmi a hudobníkmi prostredníctvom rozvoja nového digitálneho centra: Cantus Digital Network (CDN). CIEĽ 2: vybudovať infraštruktúru na výskum chorálu prostredníctvom fragmentárne zachovaných rukopisov.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.3.2022

Celkový počet projektov: 1