Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Neuroimunologický ústav SAV
Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine
Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Čížková Daša DrSc.
Doba trvania: 1.10.2020 - 20.3.2022
Coordination Action in support of the sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases
Coordination Action in support of the sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. MVDr. Novák Michal DrSc.
Doba trvania: 1.11.2015 - 30.4.2021
Nanosystémy konjugované s fragmentami protilátok na liečbu infekcií mozgu
Nanosystems conjugated with antibody fragments for treating brain infections
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Bhide Mangesh Ramesh PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov
Neurovascular damage determines disease pathophysiology in pediatric mild traumatic brain injury: source of new biomarkers
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Sledovanie dôležitých individuálnych výstupov pacientov s Alzheimerovou chorobou
Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. MVDr. Novák Michal DrSc.
Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2022
Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii
The tryptophan kynurenine pathway - therapeutic strategy for neuroprotection in tauopathies
Program: ICGEB
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 6