Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Neuroimunologický ústav SAV

Nanosystémy konjugované s fragmentami protilátok na liečbu infekcií mozgu
Nanosystems conjugated with antibody fragments for treating brain infections
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Bhide Mangesh Ramesh PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Sledovanie dôležitých individuálnych výstupov pacientov s Alzheimerovou chorobou
Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. MVDr. Novák Michal DrSc.
Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2022

Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii
The tryptophan kynurenine pathway - therapeutic strategy for neuroprotection in tauopathies
Program: ICGEB
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3