Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Historický ústav SAV

Integrácia a dezintegrácia v českých a slovenských dejinách (1918-2018)
Integration and Disintegration in Czech and Slovak History (1918-2018)
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Nová fáza vo výskume východoeurópskej kultúry disentu
New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 16.10.2017 - 15.10.2021

Pôrod v 21. storočí – vzdelávanie, starostlivosť a ľudské práva
Childbirth in the 21st century- education, care, and human rights
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.
Doba trvania: 1.11.2019 - 30.6.2020

-
Who cares in Europe?
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.3.2023

Celkový počet projektov: 4