Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Historický ústav SAV

Integrácia a dezintegrácia v českých a slovenských dejinách (1918-2018)
Integration and Disintegration in Czech and Slovak History (1918-2018)
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Nová fáza vo výskume východoeurópskej kultúry disentu
New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 16.10.2017 - 15.10.2021

-
Rooms for Maneuver in State Socialism: Between Adaptation and Experiment
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Segeš Dušan PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 3