Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Projekty SAV

Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied (CE SAV)

Podanie návrhu na zriadenie CE SAV
Správa o činnosti CE SAV
Oponentský posudok na návrh CE SAV / review on the proposed CoE SAS
Termíny
1.11.2002 - 31.10.2006 Zameranie CE /
CoE activity
Kontakt na vedúcich CE SAV /
Leaders of CoE SAS
Záverečné správy
1.1.2005 - 31.12.2008 Zameranie CE /
CoE activity
Kontakt na vedúcich CE SAV /
Leaders of CoE SAS
Záverečné správy
1.1.2007 - 31.12.2010 Zameranie CE /
CoE activity
Kontakt na vedúcich CE SAV /
Leaders of CoE SAS
1.2.2009 - 31.1.2013 Zameranie CE /
CoE activity
Kontakt na vedúcich CE SAV /
Leaders of CoE SAS
4.8.2011 - 3.8.2015 Zameranie CE /
CoE activity
Kontakt na vedúcich CE SAV/
Leaders of CoE SAS
6.9.2012 - 5.9.2016 Zameranie CE /
CoE activity
Kontakt na vedúcich CE SAV /
Leaders of CoE SAS
3.10.2013 - 2.10.2017 Zameranie CE /
CoE activity
Kontakt na vedúcich CE SAV /
Leaders of CoE SAS
Adresa
Centrá excelentnosti SAV
Úrad SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
E-mail

« Späť na projekty SAV