Projekty SAV - Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied (CE SAV)

Centres of Excellence of Slovak Academy of Sciences (CoE SAS)

Kontakt:
Centrá excelentnosti SAV
Úrad SAV
Štefániková 49
814 38 Bratislava

E-mail:

podanie návrhu na zriadenie CE SAV
správa o činnosti CE SAV
oponentský posudok na návrh CE SAV/
review on the proposed CoE SAS
Doba riešenia excelentného projektu      
1.11.2002 - 31.10.2006 zameranie CE
/CoE activity
kontakt na vedúcich CE SAV
/ leaders of CoE SAS
záverečné správy
1.1.2005 - 31.12.2008 zameranie CE
/CoE activity
kontakt na vedúcich CE SAV
/ leaders of CoE SAS
záverečné správy
1.1.2007 - 31.12.2010 zameranie CE
/CoE activity
kontakt na vedúcich CE SAV
/ leaders of CoE SAS
 
1.2.2009 - 31.1.2013 zameranie CE
/CoE activity
kontakt na vedúcich CE SAV
/ leaders of CoE SAS
 
4.8.2011 - 3.8.2015 zameranie CE
/CoE activity
kontakt na vedúcich CE SAV
/ leaders of CoE SAS
 
6.9.2012 - 5.9.2016 zameranie CE
/CoE activity
kontakt na vedúcich CE SAV
/ leaders of CoE SAS
 
3.10.2013 - 2.10.2017 zameranie CE
/CoE activity
kontakt na vedúcich CE SAV
/ leaders of CoE SAS
 

Späť na projekty SAV