Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Peter Matiašovský CSc.
WWW: http://www.ustarch.sav.sk
Profil ústavu: Ústav vznikol v roku 1953. Vykonáva základný výskum v oblastiach stavebná mechanika a dynamika, stavebné konštrukcie, nové stavebné materiály, stavebná fyzika, teória a dejiny architektúry. Aplikovaný výskum je zameraný na vystužené a predpäté betónové a oceľové konštrukcie, ich odolnosť proti seizmickým účinkom, účinkom vetra a účinkom pohyblivého a opakovaného zaťaženia, využívanie priemyselných odpadov na výrobu stavebných materiálov a skúmanie vplyvu prostredia na ľudský organizmus.
Služby: IMC-S-00-0071-USTARCH: Určovanie mechanických vlastností, trvanliv......
IMC-S-01-0071-USTARCH: Konzultačná, poradenská a expertízna činnosť......
IMC-S-00-0072-USTARCH: Prognózovanie rýchlosti degradácie a hodnotenie......
IMC-S-00-0073-USTARCH: Modelovanie dlhodobých účinkov vonkajšieho......