Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Chemický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Miroslav Koóš DrSc.
WWW: http://chem.sk
Profil ústavu: Ústav vznikol v r. 1953 ako Ústav chemickej technológie organických látok SAV a terajší názov má od r. 1955, od r. 1993 bol príspevkovou organizáciou, od r. 2004 je rozpočtovou organizáciou. V uvedených oblastiach výskumu v ostatných 5 rokoch riešil 55 domácich grantov, 8 hospodárskych zmlúv, 25 zahraničných grantov a zabezpečuje vedeckú výchovu. V súčasnosti má 21 aktuálnych medzinárodných medziústavných dohôd a má širokú neformálnu spoluprácu s vedeckými pracoviskami vo svete. Pravidelne usporadúva medzinárodné sympóziá. Vlastní jednu z najväčších zbierok kvasiniek na svete. Na základe výsledkov vedeckého výskumu produkuje a dodáva široký sortiment vzácnych sacharidov, z ktorých niektoré vyrába ako jediný vo svete. Vydáva (v angličtine) chemický časopis Chemical Papers. Ústav je trvale akreditovaný v najvyššom stupni hodnotenia. Za posledné roky získal 2 Ceny SAV za vedeckovýskumnú činnosť, Zlatú INCHEBU na medzinárodnom chemickom veľtrhu v Bratislave, Cenu NOVTECH na rovnomennom podujatí v Žiline, medailu GENIUS v Budapešti. Niektorí pracovníci boli ohodnotení čestnými oceneniami a medailami, jeden ocenením Technológ roka a jeden Vedec roka.
Chemický ústav SAV je zameraný na štúdium chémie a biochémie sacharidov. Jeho aktivity sa koncentrujú do týchto výskumných smerov:
  • Syntéza a štruktúra biologicky dôležitých mono- a oligosacharidov a ich derivátov
  • Štruktúra a funkčné vlastnosti polysacharidov, ich derivátov a konjugátov s inými polymérmi
  • Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku glykanáz
  • Vývoj fyzikálnochemických metód analýzy štruktúry sacharidov
  • Génové inžinierstvo nutričných a biologicky účinných bielkovín
  • Glykobiotechnológia
  • Ekológia, taxonómia a fylogenéza kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov
  • Vývoj technológie izolácie prírodných látok a prípravy sacharidov a ich derivátov pre komerčné účely.
Technológie: IMC-T-00-00001-CHU: Spôsob nadviazania biologicky aktívnych látok o......
IMC-T-00-00002-CHU: Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderiv......
IMC-T-00-00003-CHU: Príprava naftochinónového pigmentu, plumbagín.
IMC-T-00-00004-CHU: Výroba celulázy.
IMC-T-00-00005-CHU: Biotechnologický spôsob výroby celobiózy.


Produkty: IMC-P-00-0021-CHU: Vzácne sacharidy a ich deriváty:
IMC-P-00-0022-CHU: Biopolymérne surfaktanty a amfifilné biodegradab......
IMC-P-00-0023-CHU: Oligosacharidy s biologickou aktivitou.
IMC-P-00-0024-CHU: O-3-Trimetylamónium-2-hydroxypropylderivát hemic......