Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Karol Iždinský CSc.
WWW: http://www.umms.sav.sk
Profil ústavu: Vedecká činnosť ústavu sa v súčasnosti prednostne orientuje na vývoj a hodnotenie vlastností progresívnych materiálov ako sú kompozity, kovové peny, superzliatiny, intermetalické materiály a keramické povlaky. Využívajú sa pritom unikátne technologické postupy a zariadenia najmä: tlaková infiltrácia taveniny, usmernená kryštalizácia, prášková metalurgia, difúzne zváranie vo vákuu, izostatické lisovanie, plazmové nástreky a iné metódy depozície povlakov.

Charakteristika štruktúry a testovanie vlastností nových materiálov sa vykonáva na moderných prístrojoch, medzi ktoré možno zahrnúť elektrónové mikroskopy s analyzátormi zloženia a obrazu, počítačom riadené skúšobné stroje na zisťovanie únavy, mechanických vlastností za tepla, na meranie hluku a vibrácií a pod.

Významnou časťou vedeckého výskumu je simulácia a modelovanie napätí a deformácií v zložitých štruktúrach, hodnotenie a odhad prevádzkovej únavovej životnosti konštrukcií, dynamická analýza strojných agregátov a teória hluko- a vibroizolácie.

Okrem riešenia vedeckých projektov sa ústav zaoberá aj skúšobníctvom a rôznymi expertízami na základe objednávok hospodárskej a spoločenskej sféry.

Produkty: IMC-P-00-0021-MAMES: Materiály pripravené usmernenou kryštalizáciou......
IMC-P-00-0022-MAMES: Kompozitný materiál hliník (titán) – bórov......
IMC-P-00-0023-MAMES: Pokovovanie kontinuálnych uhlíkových vlákien v......
IMC-P-00-0024-MAMES: Kompozitné materiály meď-uhlíkové vlákno......
IMC-P-00-0025-MAMES: Penový hliník.
IMC-P-00-0027-MAMES: Aplikácia infiltračných technológií na v......
IMC-P-00-0029-MAMES: Kompozitný materiál meď-kontinuálne volfr......