Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Centrum spoločných činností SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Lukáš Demovič PhD.
WWW: https://csc.sav.sk
Profil ústavu: Organizačné zložky: Encyklopedický ústav, Bradáčova 7, 851 02 Bratislava Vedúca organizačnej zložky: PaedDr. Zuzana Vargová Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, 05960 Tatranská Lomnica Vedúca organizačnej zložky: Božena Dovjaková Kongresové centrum Smolenice, Smolenice Vedúci organizačnej zložky: Ing. Karol Volner Správa účelových zariadení, Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava Vedúci organizačnej zložky: Igor Trajčík Technicko-hospodárska správa organizácií spoločenských vied, Klemensova 19, 813 64 Bratislava Vedúca organizačnej zložky: Ing. Gabriela Mokráňová Ústredný archív SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Vedúca organizačnej zložky: Mgr. Jana Gubášová Baherníková VEDA - vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava Vedúci organizačnej zložky: JUDr. Milan Brňák Výpočtové stredisko, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava Vedúci organizačnej zložky: Ing. Michal Kadúc