Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Centrum spoločných činností SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Lukáš Demovič PhD.
WWW: https://csc.sav.sk
Profil ústavu: