Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Získavanie striebra zo sulfidných výpražkov chloridovým Spôsobom.

Kód: IMC-P-00-0034-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technologický postup je založený na nenáročnom niekoľkomesačnom pôsobení chloridov in situ napr. na skládke a následnom chloridovom lúhovaní. Dosiahnutá výťažnosť Ag bola 99 – 100 %.

Stav:

Laboratórne overený postup.