Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Výroba celulázy.

Kód: IMC-T-00-00004-CHU

Chemický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Výroba celulázy izoláciou enzýmu z vyšľachteného mikrobiálneho producenta.

Stav:

Vývoj technológie je ukončený. Technológia sa odovzdala formou licencie do fy BIO-BN, Písek, ČR, v r. 1992 a do skúšobnej prevádzky fy Material Technology, s.r.o. Petrova Ves, r. 1999.

Výhody použitia:

Ide o technológiu podobnú tým, ktoré sú vo svete be