Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Príprava špecifického antigénu na diagnostiku trichinelózy zvierat (ošípaných).

Kód: IMC-T-00-00002-PaU

Parazitologický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

V poslednom období v zmysle predpisov štátov EÚ vznikla potreba diagnostikovania trichinelózy in vivo pri exporte živých ošípaných. Z doterajších výskumov vyplýva, že na vyšetrenie živých zvierat je najvhodnejšia metóda ELISA s vysokou citlivosťou a špecifitou. Pre veterinárnu prax by bolo potrebné vyvinúť komerčné diagnostické súpravy. Ponuka by spočívala v príprave špecifického antigénu a kompletizácii komerčnej súpravy pre intravitálnu diagnostiku trichinelózy zvierat

Inovácia:

Komerčná súprava pre in vivo diagnostiku trichinelózy by mala medzinárodné využitie.

Stav:

Metóda bola preverená na malej skupine zvierat a je potrebné jej overenie v terénnych podmienkach.

Spolupráca:

Dodávka špecifického antigénu pre kompletizáciu diagnostického setu, jeho odkúšanie a následne výroba u spolupracujúcej firmy.