Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Biologicko-chemická úprava silikátových surovín

Kód: IMC-S-01-0073-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technologický postup biologicko-chemického lúhovania je založený na princípe redukcie trojmocného železa Fe (III) na dvojmocné Fe (II), ktoré je rozpustné v organických kvapalinách. Technológia je využiteľná v keramickom priemysle na úpravu kaolínových a živicových surovín.

Postup biologicko-chemického lúhovania je vhodný aj pre úpravu sklárskych pieskov za účelom zníženia obsahu hliníka, ktorý je viazaný v silikátových minerálnych formách.