Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Plošný zdroj tepla/senzor teploty

Kód: IMC-P-00-0023-FU

Fyzikálny ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Senzor má tvar kruhový (priemer 10, 14, 20, 30 mm), alebo štvorcový (rozmer 10x10, 14x14, 20x20, 30x30 mm2). Je vyrobený z 20μm alebo 30μm niklovej fólie. Vyrába sa v troch modifikáciách:

  • bez povrchovej izolácie pre rozsah teplôt -150 oC až 900 oC,
  • s polyamidovou izolačnou vrstvou hrúbky 5μm pre rozsah teplôt -150 oC až 200 oC,
  • s izolačnou vrstvou pripravenou z Kaptonovej fólie hrúbky 25 μm pre rozsah teplôt -150 oC až 200 oC.
Elektrický odpor sa pohybuje v rozmedzí od 0,6 Ω do 2 Ω. Je určený pre univerzity, výskumné ústavy, metrologické laboratóriá, testovacie laboratóriá a laboratóriá kontroly kvality. Senzor má priemyselné aplikácie.

Inovácia:

Senzory sa vyrábajú v spolupráci s Ústavom informatiky. Použitá technológia zaručuje vysokú presnosť a možnosť prípravy rôznych tvarov.

Aplikácia:

Senzory sa používajú pri ohreve, ktorý je treba presne regulovať, v oblasti použitia „transient“ metód na meranie termofyzikálnych parametrov a najmä pri „plošnom“ meraní teplôt.

Stav:

Vývoj technológie výroby je ukončený. Pripravuje sa ciachovacia procedúra.

Spolupráca:

Spolupráca s obchodnou organizáciou v oblasti marketingu a predaja senzorov je vítaná.