Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Integrovaný robotický programový systém.

Kód: IMC-P-00-0030-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Integrovaný robotický systém pozostáva z týchto častí:

  • expertný systém pre návrh a analýzu kinematickej štruktúry robotických efektorov
  • automatizovaný systém generovania riadiaceho systému robotického pracoviska s väčším počtom efektorov
  • vyšší robotický programovací jazyk ROBOL s možnosťou animácie činností robotického pracoviska.

Inovácia:

Animácia súbežne s reálnou činnosťou.

Aplikácia:

Zváranie, montáž.

Stav:

Funkčný vzor.