Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Makročasticový mezopórovitý guľovitý silikagél.

Kód: IMC-P-00-0026-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Produkcia sférického silikagélu s priemerom častíc 200 - 3000 μm.

Stav:

Poloprevádzková výroba.

Spolupráca:

Licencia, alebo vytvorenie spoločného podniku.

Výhody použitia:

Sféricita častíc zabezpečuje zlepšený tok analytov alebo reaktantov pri prechode kolónou. Široké použitie v oblasti analýzy plynov a kvapalín, napr. detekcia jedovatých látok v ovzduší, alkohol v dychu a pod. Výrazne nižšia cena produktu v porovnaní s ostatnými výrobkami Pri použití poskytujeme poradensko-konzultačné služby.