Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Prístroj na meranie špecifického tepla, súcinitela teplotnej vodivosti a súcinitela tepelnej vodivosti materiálov Thermophysical Transient Tester RT 1.02.

Kód: IMC-P-00-0021-FU

Fyzikálny ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Prístroj meria špecifické teplo, súčiniteľ teplotnej vodivosti a súčiniteľ tepelnej vodivosti v rozsahu teplôt –40 oC až 200 oC v izotermickom a neizotermickom režime pri ohreve alebo ochladzovaní rýchlosťou 0 – 2 K/min. na vzduchu, vo vákuu alebo v inertnej atmosfére. Tvar vzorky je valec priemeru 10 až 30 mm a dĺžky do 45 mm alebo hranol s rozmermi od 10x10x40 až do 30x30x45 mm.

Aplikácia:

Prístroj je určený na meranie termofyzikálnych vlastností materiálov ako napr. skiel, keramík, zliatin, kompozitov, polymérov, produktov práškovej metalurgie a monokryštálov. Je určený pre univerzity, výskumné ústavy, metrologické laboratóriá, testovacie laboratóriá a laboratóriá kontroly kvality.