Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Vodivé polymérne kompozity na báze termoplastov a gúm

Kód: IMC-P-00-0025-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Vývoj receptúr elektricky vodivých polymérových kompozitov na báze polyolefínov alebo gumových vulkanizátov s elektrickou vodivosťou ≤ 1000 Sm-1

Stav:

Prototypová výroba.

Spolupráca:

Dodávky, konzultačná a poradenská činnosť. Vytvorenie spoločného podniku.

Výhody použitia:

Vyiešenie produkcie elektrovodivých, ľahko tvarovateľných súčastí pre použitie v agresívnom resp. korozívnom prostredí, napr. elektródy, antistatické súčasti, elektrické spojenia nepravidelných tvarov a pod. Cenovo je produkcia podstatne výhodnejšia, ako nákup zahraničného ekvivalentu, pri použití poskytujeme poradenské a konzultačné služby.