Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Konštrukčno-opravárenské lepidlá/tmely TERMOPOL a FLEXOPOL.

Kód: IMC-P-00-0023-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Vývoj a produkcia konštrukčno-opravárenských lepidiel/tmelov TERMOPOL a FLEXOPOL

Stav:

Štvrťprevádzková výroba.

Spolupráca:

Dodávky, konzultačná a poradenská činnosť. Licencia alebo vytvorenie spoločného podniku.

Výhody použitia:

Uvedené lepidlá pokrývajú takmer univerzálne potreby praxe pri konštrukčno-opravárenských prácach a pokrývajú prakticky celú škálu lepených materiálov používaných v praxi - plastov, kovov, keramiky, skla, stavebných hmôt a pod. TERMOPOL je vhodný na lepenie kovov, opravu rôznych tepelných zariadení ako sú kotly, olejové vane motorov, hydraulické systémy, čerpadlá, vulkanizačné lisy. Vo forme tmelu možno použiť TERMOPOL ako reparačný tmel pri oprave karosérií automobilov, lodí a podobne. FLEXOPOL predstavuje skupinu univerzálnych lepidiel/tmelov so zvýšenou flexibilitou pri nízkych teplotách a vysokou pevnosťou spojov pri lepení najrôznejších materiálov. Je určený na lepenie kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, stavebných hmôt, kože, gumy, väčšiny plastov (okrem polyolefínov), na lepenie podlahovín, keramických obkladov a pod. Vo forme tmelu možno použiť FLEXOPOL ako reparačný tmel pri oprave automobilových karosérií. Tak isto môže slúžiť ako tesniace médium vo vodnom prostredí - ako strešná flexibilná izolácia a pod. cenovo sú tieto lepidlá podstatne výhodnejšie ako zahraničné ekvivalenty. Poskytujeme poradenské a konzultačné služby pri použití