Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Príprava lepidiel s trvalou lepivosťou VERMIFIX/ECOFIX.

Kód: IMC-T-00-00002-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Vývoj a produkcia bezrozpúšťadlových lepidiel s trvalou lepivosťou a veľmi dobrými adhéznymi vlastnosťami, citlivých na tlak.

Výhody použitia:

Lepidlá nie sú toxické ani fytotoxické, vykazujú dlhodobú vysokú lepivosť vo forme otvoreného filmu v najrozmanitejších klimatických podmienkach. Majú tixotropné vlastnosti, umožňujúce prácu na vertikálnych povrchoch Lepidlá sa s výhodou používajú:
v obalovom priemysle, pri ochrane stromov pred lezúcim hmyzom aplikáciou priamo na kmeň stromu, ako vizuálny resp. feromónový lapač lietajúceho hmyzu. Pri použití lepidiel sú poskytované poradenské a konzultačné služby.