Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Vedecký seminár Bionanosmart
Miesto konania: Stará Lesná
Dátum konania: 10.03.2020 - 13.03.2020
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Kopčanský CSc. ()

Späť na konferencie