Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Životné prostredie ako výzva k interdisciplinarite. (Životné prostredie (krajina) v zrkadle rôznych prístupov)
Miesto konania: Banská Bystrica
Dátum konania: 07.10.2020 - 09.10.2020
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Prof., PhDr. Roman Holec CSc. ()

Späť na konferencie