Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume. Vedecká konferencia pre doktorandov
Miesto konania: Dúbravská cesta9, Bratislava
Dátum konania: 15.10.2019 - 16.10.2019
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Sivičeková ()

Späť na konferencie