Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Current Status of Experimental Neuro-Immunology in Slovakia II
Miesto konania: Kosice
Dátum konania: 15.11.2018 - 16.11.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: doc. MVDr. Daša Čížková DrSc. ()

Späť na konferencie