Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Karlovarské právnické dni
Miesto konania: Karlove Vary
Dátum konania: 13.06.2019 - 15.06.2019
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Doc. JUDr. Jozef Vozár CSc. ()

Späť na konferencie