Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Preklad, tlmočenie a kultúra – Prvá celoslovenská translatologická konferencia
Miesto konania: Nitra
Dátum konania: 26.09.2018 - 28.09.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: prof. PhDr. Mária Kusá CSc. ()

Späť na konferencie