Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 13. medzinárodná konferencia Conference Local Mechanical Properties LMP 2017
Miesto konania: Pavilón materiálových vied, ÚMV SAV, Košice
Dátum konania: 04.11.2017 - 06.11.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: doc. RNDr. František Lofaj DrSc. ()

Späť na konferencie