Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Notované pramene stredovekej Európy / stredovekého Uhorska: transregionálny výskum a tvorba online databáz
Miesto konania: Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava
Dátum konania: 24.10.2017 - 24.10.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Veselovská PhD. ()

Späť na konferencie