Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 10. Jarný limnologický seminár
Miesto konania: Banská Štiavnica
Dátum konania: 27.04.2017 - 28.04.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Čiamporová - Zaťovičová PhD. ()

Späť na konferencie