Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

   Životné prostredie ako výzva k interdisciplinarite. (Životné prostredie (krajina) v zrkadle rôznych prístupov) Banská Bystrica 07.10.2020 09.10.2020
   Žena novej doby. Alžbeta Göllnerová-Gwerková (1905-1944) Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 24.11.2020 24.11.2020
  Zasadnutie predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie a 5. pracovná porada o onomastickej terminológii Bratislava 04.07.2020 04.07.2020
   XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov Bratislava 15.10.2020 16.10.2020
   XXIV. archívne dni Smolenice 05.05.2020 07.05.2020
   XIX. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: "Poznaj sám seba". FSEV UK, Bratislava 27.01.2020 28.01.2020
   XIV. České a slovenské parazitologické dni 2020 Hotel Medlov, Nové Město na Moravě, ČR 11.05.2020 15.05.2020
  Waste Recycling 22 Ostrava, ČR 05.11.2020 06.11.2020
  Verejný a súkromný priestor v mestskom prostredí. Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie Bratislava 26.09.2020 28.09.2020
  Trianonská mierová zmluva a stredná Európa (1920 – 2020) Bratislava 04.06.2020 05.06.2020
  Textologický seminár Filozofická fakulta UKF v Nitre 15.10.2020 15.10.2020
  Svetový deň vody 2020 - výstava a prednáškové dopoludnie Veľká aula SAV, Bratislava 17.03.2020 17.03.2020
  Súčasné výzvy environmentálnej filozofie Klemensona 19, Bratislava 16.06.2020 17.06.2020
  Stredovek - móda storočí Smolenice 22.03.2020 23.03.2020
  Stavať a prestavovať. Spoločnosti a štáty po Veľkej vojne. 1919 – 1925 Paríž 14.05.2020 15.05.2020
  Slovanské nárečia v čase a priestore Bratislava 05.02.2020 05.02.2020
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 26.10.2020 27.10.2020
  Science Slam Bratislava 2020: Vedci k veci II Bratislava 26.02.2020 26.02.2020
  Psychológia práce a organizácie 2020: Kvalita pracovného života Omšenie 20.05.2020 21.05.2020
  Prezentácia zborníka štúdií Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990) ÚSvL SAV 13.03.2019 13.03.2020
   Pracovný seminár projektu M-ERA.NET "TESTIMONIES" Hotel Maratón, Košice 05.03.2020 06.03.2020
  Povaha jazyka a jej poznávanie Smolenice 24.03.2020 26.03.2020
   POLYMÉRY 2020, XI. Slovensko - Česká konferencia Kongresové centrum SAV, Zámocká 18, 919 04 Smolenice 05.10.2020 08.10.2020
   Peter Pišťanek a divoké deväťdesiate Bratislava 14.05.2020 15.05.2020
   Pálffyovci v Smoleniciach Smolenický zámok 25.06.2020 25.06.2020
  Obraz vidieka v stredoeurópskej literatúre Bratislava 28.05.2020 29.05.2020
  Nukleotidová excízna oprava a oprava krížnych väzieb: Molekuly pre ľudstvo Smolenice, Slovensko 31.05.2020 04.06.2020
  Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície I. : Identita Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 18.06.2020 18.06.2020
  Mladá filozofia 2020 Bratislava 23.04.2020 24.04.2020
  Mesto v literatúre / literatúra a mesto Bratislava 29.10.2020 29.10.2020
  Literánokritická reflexia slovenskej literatúry 2020 Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 07.04.2020 07.04.2020
   LinStat 2020 - Medzinárodná konferencia o trendoch a perspektívach v lineárnej štatistickej inferencii Hotel Atrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko 29.06.2020 03.07.2020
   Kometárna aktivita malých telies Slnečnej sústavy Tatranská Lomnica, Slovensko 22.09.2020 25.09.2020
  Kolaborácia a odboj v druhej svetovej vojne Banská Bystrica 26.03.2020 27.03.2020
   Klokočovský obraz Bohorodičky v kultúrnych dejinách Slovenska Michalovce - Klokočov 08.09.2020 12.09.2020
  Kázne a reči II. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 10.11.2020 11.11.2020
  Issues on the (Im)Possible VIII Bratislava 05.08.2020 06.08.2020
  Hudobná topografia na Slovensku a v strednej Európe v premenách storočí, medzinárodná muzikolgická konferencia Bratislava 01.09.2020 22.09.2020
  Hodnotiaci a pracovný míting projektu EMP KC Smolenice 18.10.2020 23.10.2020
   Forum Carpaticum 6. Linking the environmental, political and societal needs for Carpathian sustainability Brno, Česká Republika 22.06.2020 26.06.2020
  Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia Modra-Harmónia 02.04.2020 04.04.2020
  Fenomén hraníc Kislovodsk, Ruská federácia 02.10.2020 04.10.2020
  Fenomén baťovského podnikania z hľadiska česko-slovenských vzťahov Zlín 20.10.2020 22.10.2020
  Elity a transformácia v praveku a v stredoveku strednej Európy Nitra 01.09.2020 15.09.2020
   EAA Session 437: Early Iron Age landscape transformation in the Carpathian basin and adjacent areas Budapešť 26.08.2020 30.08.2020
   EAA Session 188: Interactions of war and peace – Mounted nomads of the 9th-4th century BC and their relations to the neighboring regions. Budapešť 26.08.2020 30.08.2020
  DNAqua-Net workshop Bratislava 03.02.2020 05.02.2020
   DFPM 2020 KC Academia Stará Lesná 25.10.2020 28.10.2020
   Cyrilometodská tradícia ako spájajúci fenomén Nitra 02.07.2020 03.07.2020
  Chémia smerom k biológii (CTB10) a INSTRUCT-ULTRA míting o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 06.09.2020 10.09.2020
  Česko-slovenské konfrontácie 2020 Ostrava, Česká republika 10.09.2020 10.09.2020
  Bratislava, (Ne)plánované mesto Bratislava 18.04.2020 19.04.2020
   ASDAM 2020 Smolenice 11.10.2020 14.10.2020
  APCOM 2020 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 09.06.2020 11.06.2020
   Andrej Sládkovič (1820 - 2020) Bratislava 31.03.2020 01.04.2020
  Advances in experimental neuroimmunulogy III. Smolenice 26.05.2020 29.05.2020
  9. Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii Košice 21.06.2020 25.06.2020
   8.medzinárodné sympózium: Štruktúra a funkcia koreňa Vysoké Tatry – Horný Smokovec 06.09.2020 10.09.2020
  8. medzinárodné sympózium o štruktúre a funkcii koreňov Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Slovensko 06.09.2020 10.09.2020
   8. Medzinárodná konferencia polymérnych materiálov v automobilovom priemysle a 24. Slovenská gumárenská konferencia Kongresové centrum Linder Hotel, Galéria Central v Bratislave 18.05.2020 20.05.2020
  6. SLOVENSKÝ FILOZOFICKÝ KONGRES Bratislava 21.10.2020 23.10.2020
   6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 2020 Košice, Slovensko 01.10.2020 02.10.2020
   58. Letná škola z algebry a usporiadaných množín (SSAOS 2020) Smižany 30.08.2020 05.09.2020
  4th CESAMIR2020 Stará Lesná 05.07.2020 10.07.2020
   47. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 12.05.2020 15.05.2020
   31. ornitologická konferencia Aplikovaná ornitológia Technická Univerzita vo Zvolen 11.09.2020 11.09.2020
   31. medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie Hotel Repiská – Demänovská Dolina 09.10.2020 11.10.2020
  27.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2020 ÚH SAV, Bratislava 01.11.2020 07.11.2020
  21. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe. Kelti Mikulov 12.05.2020 15.05.2020
   2020 Bratislava Conference on Earth System Governance Slovenská technická univerzita v Bratislave 15.09.2020 17.09.2020
   19. medzin.konferencia 19 th Alps-Adria Scientific workshop 2020 Wisła, Poľsko 26.04.2020 01.05.2020
  15. Bratislavské sympózium o sacharidoch Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 08.06.2020 12.06.2020
  12. medzinárodná vedecká konferencia "AKTIVIZÁCIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROB" Bratislava 17.09.2020 18.09.2020
   11. medzinárodné NO-sympózium Kongresové centrum Academia, Stará Lesná 15.06.2020 19.06.2020
   ECF23: European Conference on Fracture 2020, thematic symposium „Ceramics“ Funchal, Madeira, Portugal 27.06.2020 03.07.2020

Staršie konferencie SAV

   XXVIII. Konferencia podunajských krajín o hydrologických predpovediach a hydrologických základoch vodného hospodárstva Kijev, Ukrajina 06.11.2019 08.11.2019
   XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov Nitra 21.11.2019 22.11.2019
   XXI. slovenská onomastická konferencia Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte Nitra 10.09.2019 12.09.2019
   XVIII. ročník česko-slovenské konference "Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku." Hledání kvality. České Budějovice 28.01.2019 29.01.2019
  XIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 11.03.2019 15.03.2019
  XI. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 - Travel and explore! Bratislava 06.05.2019 13.06.2019
  Workshop on Quantum Magnetism: Theoretical Challenges and Future Perspectives Košice 07.06.2019 08.06.2019
   Workshop on Arctic biodiversity and ecosystem functioning – moving forward with the Arctic Vegetation Archive Arkhangelsk 21.05.2019 21.05.2019
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny Bratislava 27.11.2019 27.11.2019
   Vesmír dvojhviezd, dvojhviezdy vo vesmíre Telč, Česká Republika 07.09.2019 11.09.2019
  Valné zhromaždenie SAS pri SAV a vedecký seminár Nitra 10.04.2019 11.04.2019
   TOXCON 2019 Vyhne, Slovensko 26.06.2019 28.06.2019
  The Project of the Century: ONE BELT, ONE ROAD Bratislava 03.04.2019 03.04.2019
  Terminologické a metodologické otázky skúmania kriminality Bratislava 15.04.2019 16.04.2019
   Teokracia: lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy Bratislava 25.02.2019 27.02.2019
   Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku Bratislava 18.11.2019 22.11.2019
   Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie Bratislava 22.05.2019 23.05.2019
   Soukromé, občanské a veřejné SEXUALITY. XI. mezinárodní vědecká konference. Praha 02.10.2019 04.10.2019
   SLOVKO 2019. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, dynamika jazyka Bratislava 23.10.2019 25.10.2019
  Škola archeológie pod vodou na Slovensku Senec 22.09.2019 28.09.2019
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 24.10.2019 25.10.2019
  Rekonštrukcia pamäti Bratislava 27.11.2019 27.11.2019
   Raising the Velvet Curtain. Slovak Literature since 1989 UCL School of Slavonic and East European Studies, Londýn, Spojené kráľovstvo 13.11.2019 13.11.2019
   Príprava keramických materiálov Jahodná - Košice 25.06.2019 27.06.2019
  Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov a skiel Ráztočno 20.11.2019 22.11.2019
   pracovné stretnutie zástupcov NK IHP UNESCO a expertov podunajských krajín Kijev, Ukrajina 05.11.2019 05.11.2019
   Pracovné stretnutie riešiteľského tímu a spolupracujúcich subjektov projektu APVV - "Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov Jahodná rezort, Košice 11.11.2019 12.11.2019
   Politická korupcia na území Slovenska a v stredoeurópskom regióne v 19. a 20. storočí Bratislava 04.11.2019 05.11.2019
  Poklesnuté a okrajové spoločenské živly v mestskom prostredí raného novoveku Bratislava 08.10.2019 09.10.2019
  Poklesnuté a okrajové spoločenské živly v mestskom prostredí raného novoveku Bratislava 08.10.2019 09.10.2019
   Poetika novodobej slovenskej literatúry a jej poetologické a komparatívne kontexty Bratislava 28.11.2019 29.11.2019
  November 89 - 30 rokov Bratislava 14.11.2019 15.11.2019
   Meteoroids 2019 Bratislava, Slovensko 17.06.2019 21.06.2019
   Medzinárodná konferencia SKAM 2019 Nitra 21.10.2019 23.10.2019
   Literatúra na prelome – podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia Bratislava 06.09.2019 06.09.2019
   Kontakty literatúry (modely – identity – reprezentácie) - venované Rudolfovi Chmelovi Bratislava 11.04.2019 12.04.2019
   Hudobná teória na Slovensku v 16.–19. storočí Bratislava 07.10.2019 09.10.2019
   HubIT Metropolis: Horizon H2020 research and innovation programme under grant agreement No 769497 Košice 04.06.2019 04.06.2019
   Hospodársky vývoj Slovenska a jeho výhľad, Problémy prerušenej konvergencie Bratislava 19.06.2019 19.06.2019
   Globálne existenciálne riziká 2019 Bratislava 02.12.2019 02.12.2019
   Genetická toxikológia a prevencia rakoviny KC Smolenice 10.06.2019 13.06.2019
   EKOMSTAT 2019 Trenčianske Teplice 02.06.2019 05.06.2019
   Cryocourse 2019 Zemplínska šírava a Košice, Slovensko 08.09.2019 19.09.2019
  Československá virologická konferencia 2019 a 1. slovensko-rakúsky míting štruktúrnej virológie Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, 13.02.2019 15.02.2019
   Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi Praha 30.11.2019 01.12.2019
  BIMac 2019, 23. Bratislavská medzinárodná konferencia o makromolekulách Hotel Falkensteiner Bratislava, SR 30.06.2019 03.07.2019
   Axiologický výskum slovanských jazykov Bratislava 01.10.2019 04.10.2019
   ANIMAL PHYSIOLOGY 2019 Vyhne, Slovensko 27.05.2019 29.05.2019
   Advances in experimental neuroimmunology 2019 Smolenice 22.05.2019 24.05.2019
  80 rokov po. Slovenský štát v základných súradniciach. Bratislava 14.03.2019 14.03.2019
  71. Zjazd chemikov Starý Smokovec 09.09.2019 13.09.2019
  6. Seminár Slovenskej ílovej spoločnosti: Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a životnom prostredí. Banská Bystrica 27.05.2019 28.05.2019
   6. česko-slovenská mykologická konferencia Stará Lesná 19.08.2019 22.08.2019
   4th meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology - MESIA x-bionic® sphere, Šamorín 28.11.2019 30.11.2019
   46. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
   33. medzinárodná konferencia Neolit a eneolit našich krajín 2019 Námestovo 01.09.2019 05.09.2019
   31. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Nitra 19.11.2019 22.11.2019
   30. medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2019 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 03.10.2019 04.10.2019
   3. Konferencia INSTRUCT-ULTRA o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 14.11.2019 15.11.2019
   26.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2019 Bratislava, Dúbravská cesta 9, ÚSTAV HYDROLÓGIE SAV 06.11.2019 06.11.2019
   20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - KELTI Stará Lesná 14.05.2019 17.05.2019
   18. medzin.konferencia 18 th Alps-Adria Scientific workshop 2019 Cattolica – Rimini, Taliansko 01.04.2019 06.04.2019
   17-th International Symposium “Metallography and Fractography 2019” Nový Smokovec 24.04.2019 26.04.2019
  14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV Bratislava 13.10.2019 14.10.2019
  11th International Workshop on Processing and Applications of Superconducting Bulk Materials Praha, Česká republika 29.08.2019 30.08.2019
   11th International Conference "Structure and stability of Biomacromolecules" SSB2019 Košice, Slovensko 03.09.2019 06.09.2019
  Možnosti a limity jazykovej aktualizácie textu Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 26.11.2019 26.11.2019
   Numerical Modeling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures 2019 (NMEM 2019) KC Smolenice, Slovensko 30.06.2019 04.07.2019