Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedec s najvyšším vedeckým ohlasom - prof. Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu SAV.

Ceny Literárneho fondu za rok 2006

21. 9. 2007 | videné 4546-krát
Najvyššie ocenenia pre kolektív autorov z Encyklopedického ústavu SAV a prof. Vladimíra Bužeka z FÚ SAV.

V bratislavskom Zichyho paláci vo štvrtok 20. septembra cenami a prémiami Literárneho fondu oceňovali najúspešnejších autorov vedeckej a odbornej literatúry za rok 2006 a vedcov prémiami za vedecký ohlas v posledných troch rokoch. Diela hodnotila odborná komisia, ktorá vznikla pri Literárnom fonde. Oceneným aj ostatným účastníkom slávnosti sa na úvod prihovoril predseda výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu prof. Jozef Čársky.

Ceny za vedeckú a odbornú literatúru získali:

 • V kategórii spoločenské vedy:
  JUDr. Milan Vároš
  za Stratené slovenské poklady 1, vydavateľstvo MS

 • v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra :
  Kolektív autorov Encyklopedického ústavu SAV
  za The Encyklopaedia of Slovakia and the Slovaks, VEDA

 • v kategórii biologické a lekárske vedy :
  doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
  za Karcinóm hrubého čreva a konečníka, LITERA MEDICA

 • v kategórii prírodné a technické vedy cenu neudelili.
Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2006
získali:


Kategória spoločenské vedy:
 • prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a JUDr. Mojmír Mamojka ml.
  za Obchodné právo v systéme slovenského právneho
  poriadku
  , PF UMB

 • Ing. Vladimír Baláž, PhD. (Prognostický ústav SAV)
  za Rozum a cit na finančných trhoch, VEDA

 • Mgr. Ilona Cónová, PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Desana Lacková a kolektív
  za Vitráže na Slovensku, Slovart

 • prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. (Archeologický ústav SAV) a prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
  za Die Sicheln in der Slowakei, Franz Steiner Stuttgart

 • doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. (Kabinet divadla a filmu SAV)
  za Jacques Copeau a jeho Starý holubník, VEDA

 • prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.
  za Globalistika, IURA EDITION

 • doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
  za Hudba v kultúre európskeho stredoveku, ŽU EDIS

 • PhDr. Michal Gáfrik, DrSc.
  za Básnik Janko Jesenský, Slovenský spisovateľ
kategória slovníková a encyklopedická literatúra:
 • doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., PaedDr. Pavol Parenička, CSc., Mgr. Zdenko Ďuriška
  za Lexikón osobností mesta Martin, OSVETA

 • prof. PhDr. Ivan Rusina, PhD. a Doc. PhDr. Marián Zervan, PhD.
  za Príbehy Starého zákona/Ikonografia, SNG a VŠVU

 • PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. (Historický ústav SAV) a PhDr. Ivan Mrva, CSc.
  za Historický kalendár – Slovensko, Perfekt
kategória biologické a lekárske vedy:

 • prof. RNDr. Ladislav Miklós, DrSc., RNDr. Zita Izakovičová, PhD. a kolektív (Ústav krajinnej ekológie SAV)
  za Atlas reprezentatívnych geoekosystémov, ÚKE SAV

 • doc. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc. a kolektív
  za Dorastové lekárstvo, OSVETA

 • Mgr. Iveta Bernátová, CSc., RNDr. František Kristek, CSc., Doc. MUDr. Jozef Török, CSc. , RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. (Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV)
  za Mechanizmy regulácie krvného tlaku a ich poruchy, UK
kategória prírodné a technické vedy:
 • prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc. (Ústav polymérov SAV)
  za Nanocomposite Structures and Dispersions, Science and Nanotechnology – Fundametal Principles and Colloidal Particles, Elsevier

 • prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
  za Magnetic Parameters and Magnetic Functions in Mononuclear Complexes Beyond the Spin-Hamiltonian Formalism, Springer Verlag

 • prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. a kolektív
  za Vodárenstvo I. – Zásobovanie vodou, STU

 • doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD., RNDr. Ivan Turnovec a PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
  za Dekoračné predmety a šperky z prírodných látok, UKF Nitra

 • doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc. a kolektív (Ústav krajinnej ekológie SAV)
  za Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, VEDA
Prémie za trojročný vedecký ohlas získali:

kategória spoločenské vedy:

 • I. miesto sekcia neudelila

 • II. miesto
  prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (Ústav experimentálnej psychologie SAV)

 • III. miesto sekcia neudelila

  kategória prírodné a lekárske vedy:

 • I. miesto
  prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV)

 • II. miesto
  prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

 • III. miesto sekcia neudelila

  kategória technické vedy a geovedy:

 • I. miesto
  prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.

 • II. miesto
  hosť. prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. (Ústav geotechniky SAV)

 • II. miesto
  Ing. Pavol Kováč, DrSc. (Elektrotechnický ústav SAV)

 • III. miesto
  prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (Matematický ústav SAV)