Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Katarína Dudeková, PhD.

vedecká tajomníčka
Ústav experimentálnej psychológie
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5477 5625