Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Zaujímavá dvojvýstava v Košiciach

18. 9. 2014 | zhliadnuté 1220-krát

29. septembra 2014 si pripomenieme 60. výročie založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve, ktorej členským štátom je Slovensko od roku 1993. O poslaní CERN-u, jeho histórii a o spolupráci Slovenska informuje dvojvýstava „Slovenská cesta  do mikrokozmu“ a „CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike“, ktorú inštalovali v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

 

Organizátormi dvojvýstavy sú Ústav experimentálnej fyziky SAV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Katedra fyziky Technickej univerzity, Cryosoft, s.r.o., Centrum voľného času  Regionálneho centra mládeže v Košiciach a Slovenské technické múzeum v Košiciach.

Na vernisáži sa zúčastnili bývalý prezident SR Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, CSc. riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., vedúci Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. a mnohí odborníci a priaznivci časticovej fyziky. Všetkých prítomných privítal generálny riaditeľ Slovenského technického múzea Ing. Eugen Labanič, ktorý ocenil ich sústavný záujem o spoluprácu s múzeom, zameranom na vedu a techniku a „honbu“ za poznaním.

 

Na výstave, ktorá potrvá do 26. septembra, sa návštevníci môžu zoznámiť s históriou CERN-u, medzinárodnej organizácie a špičkovej vedeckej inštitúcie v oblasti časticovej fyziky,

s činnosťou urýchľovacieho komplexu a detektorov, s vývojom a dodávkou špičkových zariadení pre urýchľovač aj detektory častíc. CERN v súčasnosti združuje 21 riadnych členov a spolupracuje s mnohými ďalšími krajinami z celého sveta. Slovenskí fyzici sa v rámci CERN-u podieľajú na najnáročnejších vedeckých výskumoch vrátane experimentov na najväčšom urýchľovači častíc na svete LHC. Na dvojvýstave sú k dispozícii tiež informácie o možnostiach, ako sa do spolupráce s CERN-om môžu zapojiť študenti stredných a vysokých škôl a slovenské firmy.

Panelová výstava „Slovenská cesta  do mikrokozmu“ vznikla v rámci popularizačného projektu Mikrokozmos podporeného APVV. Autorom výstavy je RNDr. Eduard Kladiva, CSc. z ÚEF SAV. Autorom posterovej výstavy „CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike“ je CERN, autormi slovenskej implementácie sú RNDr. Marek Bombara, PhD. a RNDr. Alexander Dirner CSc. z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.

 

V rámci výstavy sú pripravené pre verejnosť aj dve prednášky: 18. septembra o 13:30 hodine. na tému „Higgsov bozón - našli sme ho? Ak áno, čo ďalej?“ bude prednášať doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. ,vedúci slovenskej skupiny v experimente ATLAS. Druhá prednáška sa uskutoční 26. 9. 2014 o 10:30 a o 17:00 hodine, kedy bude  RNDr. Ladislav Šándor, CSc. ,podpredseda Výboru SR pre spoluprácu s CERN-om, hovoriť na tému „CERN - 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike“. Prednášky sa uskutočnia v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici v Košiciach.

 

Text a foto: Katarína Čižmáriková