Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dr. Niederová-Kubíková pri práci v „nahrávacom štúdiu“

Ľubica Niederová – Kubíková s Cenou Petra Fedora

3. 3. 2014 | videné 1537-krát

29. januára 2014 bola na pôde Prírodovedeckej fakulty odovzdaná Cena Petra Fedora za rok 2013. Laureátkou Ceny Petra Fedora sa stala Mgr. Ľubica Niederová - Kubíková, PhD. z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV za „vynikajúce výsledky v štúdiu mechanizmov kontroly spevu v mozgu spevavcov“.

 

Cena Petra Fedora (http://www.naturaoz.org/FondPetraFedora.html) sa udeľuje každoročne od roku 2001 s cieľom podporiť a oceniť mladých ľudí, ktorí pokračujú v interdisciplinárnom prístupe k biologickým problémom v smeroch rozvíjaných Dr. Fedorom a dosahujú pri tom vynikajúce výsledky. Dr. Peter Fedor (1947-1990) bol všestranný vedec s mimoriadnou invenciou, ktorý vo svojej práci spájal koncepty a metódy matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky s cieľom vysvetliť komplexné biologické problémy od úrovne nukleových kyselín a membrán po úroveň ľudského mozgu. Svojím interdisciplinárnym prístupom predbehol svoju dobu. Tohtoročná laureátka, Dr. Niederová-Kubíková vo svojej prednáške „Singing in the brain“ ukázala, že dr. Fedor má medzi mladými slovenskými vedcami dôstojných nasledovníkov. Podobne ako reč u ľudí, spev spevavcov je forma naučenej vokálnej komunikácie. Obe tieto formy vokálnej komunikácie majú veľa spoločných znakov, ktoré umožňujú využívať učenie spevu spevavcov ako jedinečný jednoduchý model pre štúdium ľudskej reči vrátane niektorých defektných prejavov. Dr. Niederová-Kubíková získala pri svojej experimentálne práci významné poznatky o učení spevu, aktivácii a funkcii niektorých mozgových oblastí a génov počas spevu, a tiež o neurogenéze a regenerácii mozgu vtákov po poškodení.

 

Text: Dr. Peter Griač