Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Úvodné slovo má splnomocnenec vlády (sprava Martin Kováč , Vladimír Klobučník, Vlasta Štekauerová, Pavla Pekárová, Viliam Novák a Pavol Miklánek).

Hydrológov navštívil splnomocnenec vlády SR

11. 10. 2011 | videné 1271-krát
V stredu 5. októbra splnomocnenec Martin Kováč rokoval v Ústave hydrológie SAV.
 
Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny  Martin Kováč prišiel v sprievode Vladimíra Klobučníka z Úradu vlády SR a Michala Kravčíka, výkonného manažéra programu revitalizácie krajiny. Za Ústav hydrológie SAV sa na stretnutí zúčastnili Vlasta Štekauerová – riaditeľka ústavu, Yvetta Velísková, Pavla Pekárová, Viliam Novák a Pavol Miklánek.
 
V rámci úvodného slova Martin Kováč vyjadril potešenie zo stretnutia a vysvetlil, prečo a ako vznikla agenda splnomocnenca. Zároveň predniesol stručnú informáciu o Programe revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR , ktorý má za úlohu riešiť nielen dopady povodní, ale aj období sucha na vodný režim krajiny. Cieľom je riešiť problémy týkajúce sa hospodárenia s vodou v krajine zlepšením jej stavu - revitalizáciou - a zainteresovaním všetkých rezortov, ktoré sú zodpovedné za správu ktorejkoľvek časti krajiny. Na záver vyslovil zámer zadefinovať možnosti budúcej spolupráce s vedeckou komunitou ústavu.
 
Následne sa na stretnutí medzi jeho účastníkmi rozpútala bohatá polarizovaná diskusia. V jej závere sa účastníci zhodli na tom, že:
  •  je potrebné zlepšiť stav krajiny radou systémových opatrení
  • pojem revitalizácie sa nemôže stotožňovať a byť ekvivalentom (len) protipovodňovej ochrany,
  • je potrebná spolupráca s vedeckou komunitou (a to ako pri plánovaní opatrení - táto časť je v súčasnosti už dosť obmedzená - tak aj pri vyhodnocovaní a kvantifikácii ich dopadov).
V závere stretnutia splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Ing. Martin Kováč pozval pracovníkov na ďalšiu diskusiu pri niektorom už  zhotovenom a sprevádzkovanom  revitalizačnom opatrení priamo v teréne.
 
Text a foto: ÚH SAV