Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Titulný obrázok

CENA SAV 2006 za výsledky v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci

20. 7. 2004 | videné 3085-krát
doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc., Matematický ústav SAV v Bratislave
prof. RNDr. Štefanovi Porubskému, DrSc., Ústav informatiky AV ČR

za prácu: Distribution of Sequences: a Sampler

Kniha vyšla vo vydavateľstve Peter Lang, Frankfurt am Main, v roku 2005, ako prvá zo série kníh autorov Slovenskej akadémie vied. Zodpovedný redaktor tejto série je Dušan Kováč.
Predkladaná monografia patrí do tzv. pravdepodobnostnej teórie čísel. Na 570 stranách v závislosti na najnovších výsledkoch obsahuje viac ako 500 položiek matematických postupností (rad čísiel radených podľa určitej zákonitosti). Postupnosti sú uvádzané spolu s históriou, literatúrou a otvorenými problémami pre ďalší výskum. Kniha končí rozsiahlou literatúrou, okolo 1000 položiek, autorským a predmetným indexom. V predhovore knihy autori uvádzajú kompletný zoznam iných monografií v tejto oblasti (okolo 30). Monografia autorov je nová svojim encyklopedickým charakterom a najnovšími výsledkami. Kniha je určená pre vedeckých pracovníkov z teórie čísel, doktorandov, ako aj pre aplikovaných matematikov. V nej uvedené generátory pseudonáhodných čísel možno použiť v Monte Carlo metóde pri numerickom integrovaní (matematická Monte-Carlo metóda bola po prvý raz použitá pri vývoji atómovej bomby v Los Alamos), v približnom riešení diferenciálnych rovníc, v teórii hľadania, pri šifrovaní i vo finančnej matematike.

Doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc., učil dlhé roky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (bez trvalého miesta), od r.1986 pracuje na Matematickom ústave SAV. Na základe prezentovanej knihy autor pripravuje (v spolupráci Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, V. Británia, Rusko, Litva, Bulharsko) vydávanie nového medzinarodneho časopisu s názvom UNIFORM DISTRIBUTION THEORY.

Vedúci vedecký pracovník prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc., je bývalým dlhoročným zamestnancom MÚ SAV v Bratislave, potom učil na Chemickotechnologickej fakulte v Prahe, v súčasnosti pracuje na Ústave informatiky Akadémie vied ČR. Napísal viacero kníh, medzi iným aj o šifrovaní. Ako hosťujúci profesor prednáša často v zahraničí.

Monografia je výsledkom desaťročnej spolupráce medzi dvoma spomínanými ústavmi SAV a AV ČR.