Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Jimmy Wales pri prednáške.

Nezanedbávajme Wikipediu

19. 12. 2005 | videné 2924-krát
Na možnosti Wikipedie aj pre našich odborníkov upozorňuje Anton Šurda z Fyzikálneho ústavu SAV.

V poslednom čísle časopisu Nature sa objavil pozoruhodný výsledok porovnávania kvality dvoch všeobecných encyklópediií. Asi najprestížnejšej, Encyklopédie Britannica, a asi najčítanejšej - internetovej Wikipedie (http://www.wikipedia.org). Tú prvú vytvára starostlivo vybraný tím popredných svetových odborníkov a jej papierové vydanie stojí okolo 25 000,- Sk. Do tej druhej môže prispievať a editovať ju každý, a je k dispozícii bezplatne. Výsledok porovnávania, urobený poprednými prispievateľmi časopisu na neveľkom počte náhodne vybraných hesiel, bol šokujúci - počet nepresností i závažných chýb v oboch encyklopédiách bol prakticky rovnaký.

Zakladateľovi Wikipedie Jimmymu Walesovi sa teda od roku 2001 podaril husársky kúsok. Táto 37-ma najsledovanejšia stránka sveta, ktorá má dnes takmer 900 tisíc anglických hesiel a ďalšie státisíce v iných jazykoch, vrátane slovenčiny, vznikla ako kolektívny produkt dobrovoľných, nehonorovaných prispievateľov, a v kvalite v podstate nezaostáva za Encyklopédiou Britannica. Wikipedia, ako encyklopédia pre každého, je skôr zameraná na spoločenské vedy a históriu, pritom obstála aj pred prísnym okom špičkového prírodovedného časopisu (tento článok z 15. decembra 2005 sa už v hesle Wikipedia spomína).

Táto stránka má šancu sa stať najvplyvnejšou na svete pri formovaní vedomostného obzoru širokej verejnosti, najmä tej jej časti, ktorá hľadá seriózne informácie. Kto sa má však hlavne podieľať na bezplatnom vzdelávaní verejnosti, ak nie organizácie financované z verejných zdrojov? Wikipedia sa ukazuje ako jeden z najlepších prostriedkov na širokú, celosvetovú propagáciu výsledkov vedy, Slovenska, jeho histórie, osobností a aktivít jeho organizácií. Tu má možnosť pracovník SAV priniesť každému obyvateľovi našej planéty (s prístupom k internetu) to podstatné, čo sa dosiahlo v jeho obore. Je potrebné písať nové heslá, starostlivo strážiť a vylepšovať už tie existujúce (každé heslo má svoju diskusnú skupinu) a dopĺňať chýbajúce odvolávky (označené červene). Bez nášho pričinenia, vďaka neutíchajúcej aktivite rôznych "bolsteinov" a ideologických nadšencov, by tento sľubný projekt mohol skĺznuť do pseudovedeckej a propagandistickej roviny s neodstrániteľnými následkami na všeobecne prijímané názory a hodnoty.

Wikipedia môže byť už teraz aj aktívnym pomocníkom pri vedeckom výskume. Dokáže poskytnúť seriózne a dosť hlboké informácie z odľahlejších oblastí odboru, ktorým sa profesionálne zaoberáme. Jednotlivé heslá sú nielen kvalitné, ale aj vysoko aktuálne. Napríklad, heslo o hurikáne Katrina vzniklo prakticky dňom jej zrodu a na konci jej vyčíňania malo už 14 stránok s množstvom odkazov na odborné meteorologické aspekty, históriu tohto javu a ďalšie publikované články na internete a v tlači.

Výsledky výskumu SAV sú zväčša známe len lokálne, či už úzkemu kruhu odborníkov alebo len na Slovensku. Ak chce teda pracovník SAV prispievať do pokladnice vedomostí ľudstva a dosiahnuť, aby sa o tom dozvedelo aj mnoho ľudí na celom svete, mal by prispievať aj do Wikipedie, za výdatnej morálnej pomoci vedenia SAV i ústavov.

Anton Šurda
Fyzikálny ústav SAV