Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

.

Iveta Radičová sa stretla s predsedom SAV

4. 3. 2011 | videné 2628-krát
V piatok 4. marca predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a predseda SAV prof. Jaromír Pastorek rokovali na tému čerpania eurofondov a ich presunu na výstavbu diaľnic. Na záver prijali spoločné vyhlásenie:

Vyhlásenie predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a predsedu SAV Jaromíra Pastoreka


Predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová a predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek v dňoch 23. septembra 2010 a 21. októbra 2010 spolu rokovali na tému čerpania eurofondov v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj.

Ku koncu roka 2010 sa na uvedené operačné programy vyčerpalo len necelých 10 % zo zdrojov z programovacieho obdobia na roky 2007-2013. Predmetom rokovaní preto bola predovšetkým nízka miera čerpania eurofondov a spôsob ich ďalšieho čerpania. Predseda SAV vyjadril presvedčenie, že vysoká miera zazmluvnenia, ktorá dosahuje 60%, dokazuje vysokú absorbčnú schopnosť slovenskej vedy, a že podstatu projektov ohrozuje vysoká miera byrokratizácie. Podľa premiérky Ivety Radičovej táto situácia svedčí o tom, že v uplynulých rokoch boli pravidlá čerpania eurofondov nastavené tak, že neumožňovali čerpať ani na všetky zazmluvnené projekty. Predsedu SAV ubezpečila o záväzku vlády podporovať vzdelanie, vedu a výskum v zmysle programového vyhlásenia vlády a informovala ho, že súčasná vláda odstraňuje byrokratické prekážky zdedené po prechádzajúcej vláde.

Predsedníčka vlády vyjadrila presvedčenie, že pri nízkej miere čerpania eurofondov za predchádzajúce roky je v druhej polovici programovacieho obdobia zrejmé, že v rámci týchto dvoch operačných programov sa zdroje reálne nestihnú vyčerpať a Slovenská republika tak príde o významnú časť európskych peňazí. Návrh na presun finančných zdrojov reflektuje reálnu schopnosť čerpania eurofondov na uvedené operačné programy do konca programovacieho obdobia. Predsedu SAV preto ubezpečila, že v prípade ohrozenia vyčerpania všetkých zdrojov sa presunie len taká časť, ktorú nebudú schopní v rámci predkladaných projektov reálne vyčerpať.

Predsedníčka vlády Iveta Radičová a predseda SAV Jaromír Pastorek súhlasili, že sa budú vzájomne informovať, aby sa do budúcnosti vyhli nedorozumeniam, a tým prispeli k zlepšeniu v tejto oblasti.

Bratislava 4. marca 2011.