Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesor Michal Novák (Tlačová konferencia v lete 2008) <i>Foto:V. Šmihula</i>

V GEN.sk neuroimunológ prof. Michal Novák

6. 2. 2009 | videné 6021-krát
Dnes večer o 20.55 h bude STV2 vysielať portrét vedca, špecialistu na Alzheimerovu chorobu prof. Michala Nováka, riaditeľa Neuroimunologického ústavu SAV.

Prof. MUDr. Michal Novák, DrSc. patrí v súčasnosti k najvýznamnejším odborníkom na Alzheimerovu chorobu na svete. V roku 1996 založil Neuroimunologický ústav SAV ako prvú vedeckú platformu na Slovensku zameranú na boj s Alzheimerovou chorobou a prionózy (neurodegeneratívne ochorenia mozgu - napr. tzv. choroba šialenstva kráv), ktorého je dodnes riaditeľom. V roku 1997 sa stal riaditeľom Národného centra pre molekulové inžinierstvo a biotechnológie. Stál tiež pri zrode Nadácie MEMORY (1994), ktorá v roku 2002 založila Centrum MEMORY - prvé preventívne, diagnostické, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Jediné svojho druhu na Slovensku.

V lete 2008 britskí vedci prezentovali výsledky prvých klinických skúšok lieku Rember, ktorý by mohol byť tým dlho očakávaným liekom proti doteraz nevyliečiteľnej Alzheimerovej chorobe. Hlavným objaviteľom proteínu tau, na ktorom ako na základnom kameni stojí dnes liek Rember, bol však v roku 1988 – aj keď v Laboratóriu molekulovej biológie v Cambridge vo Veľkej Británii, prof. Michal Novák.

Za svoju prácu získal prof. Novák viacero domácich aj medzinárodných ocenení:
- Národná cena SR za medicínu 1985
- Ceny SAV 1994 za objav novej patologickej formy tau proteínu pri Alzheimerovej chorobe
- 1996 – 2000 Medzinárodný člen Howard Hughes Medical Institute, USA, Maryland
- 1998 - Cena Ľudovíta Holubyho za vedy o živej prírode
- 2007 – Zlatá medaila SAV
- 2008 – Doctor Honoris Causa – Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice

Krátky filmový portrét o prof. Michalovi Novákovi, ktorý si môžete pozrieť dnes večer o 20.55 h na STV2, nakrútil podľa scenára Jaroslava Čorbu režisér Peter Hledík.

Pozrieť aj článok: Liek Rember s účasťou SAV