Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Juraj Stern, hosť júnového Euro-fóra.

Euro-fóra budú na jeseň pokračovať

30. 6. 2008 | videné 1861-krát
Aktivita Ekonomického ústavu SAV našla odozvu nielen v iných ústavoch akadémie, ale aj v ďalších inštitúciách

Ekonomická dimenzia zahraničnej politiky Európskej únie bola hlavnou témou seminára, ktorý 25. júna usporiadal Ekonomický ústav SAV (ďalej "EÚ SAV"). Túto veľmi dôležitú problematiku predstavil prof. Juraj Stern, člen SR v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore Európskej únie. Ďalej hovoril o základných teoretických prístupoch k zahraničnej politike a o problematike nejednotnosti členských štátov a EÚ v otázkach bezpečnostnej a zahraničnej politiky v porovnaní s koordinovanou hospodárskou politikou v praxi.

Záujem o seminár potvrdila aj bohatá diskusia. Riaditeľka Ústavu etnológie SAV Gabriela Kiliánová hovorila o vlastných poznatkoch a skúsenostiach z ekonomických a sociálnych aktivít v Írsku, ktoré v referende neschválilo Lisabonskú zmluvu. Veľmi hodnotným boli príspevky do diskusie Jaroslava Chleba z Ministerstva zahraničných vecí SR. Menbere Workie Tiruneh z EÚ SAV hľadal možnosti prepojenia ekonomických aktivít na krajiny mimo územia Európy.

V júni sa skončil prvý cyklus seminárov Euro-fóra, ktorý pripravil Ekonomický ústav SAV. Vedúci Tímu ekonomického modelovania EÚ SAV doc. Viliam Páleník, ktorý je zároveň zastupujúcim členom SR v Hospodárskom a sociálnom výbore EÚ, zhodnotil tento prvý cyklus slovami: "Na úvodnom seminári (20. februára 2008) prezentoval riaditeľ EÚ SAV prof. Milan Šikula, záujem Ekonomického ústavu SAV organizovať stretnutia akademickej obce a zástupcov štátneho, verejného či neziskového sektora, ich účelom bolo šírenie a výmena poznatkov z problematiky hospodárskej politiky Európskej únie. Dnes môžem povedať, že tento zámer sa podarilo dosiahnuť."

V krátkosti spomenul hostí. Prvým bol Vladimír Devečka z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na ďalšom seminári Vladimír Kvetan z EÚ SAV, ktorý je zároveň národným delegátom Poradnej komisie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pre priemyselné zmeny – CCMI, prezentoval účastníkom pôvod a pôsobnosť tohto európskeho orgánu. Na májovom seminári národný delegát Regionálneho výboru Európskej únie, Doc. Milan Belica prezentoval špecifiká regionálneho rozvoja, regionálnych disparít a príčin zaostávania vybraných regiónov a prehlbovania rozdielov EÚ 15, V4 a balkánskych štátov.

Na otázku čo EÚ SAV pripravuje ďalej nám doc. Viliam Páleník povedal: "V rámci koordinácie organizovania stretnutí plánujeme termíny a hostí ďalších stretnutí v rámci Euro-fóra, ktoré budú v mesačných intervaloch pokračovať po letnej prestávke v septembri roku 2008. Na tento seminár je plánované vystúpenie Karola Franka z EÚ SAV, ktorý svojím príspevkom otvorí diskusiu na tému Lisabonská zmluva."