Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov

folder Dokumenty

Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
11.1.2019 E. Daneková: Výzva na rok 2019
11.1.2019 E. Daneková: Úvodný list návrhu (príloha č. 1)
11.1.2019 E. Daneková: Prehľad výstupov 2019 pre vedecký kvalifikačný stupeň IIa (príloha č. 2)
11.1.2019 E. Daneková: Prehľad výstupov 2019 pre vedecký kvalifikačný stupeň I (príloha č. 2)
11.1.2019 E. Daneková: Kritéria pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa , I (príloha č. 3)
18.1.2018 E. Daneková: Výzva na rok 2018
18.1.2018 E. Daneková: Úvodný list návrhu (príloha č. 1)
18.1.2018 E. Daneková: Prehľad výstupov 2018 pre vedecký kvalifikačný stupeň IIa (príloha č. 2)
18.1.2018 E. Daneková: Prehľad výstupov 2018 pre vedecký kvalifikačný stupeň I (príloha č. 2)
18.1.2018 E. Daneková: Kritéria pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa , I (príloha č. 3)
27.1.2017 E. Daneková: Výzva na rok 2017
27.1.2017 E. Daneková: Úvodný list návrhu (príloha č. 1)
27.1.2017 E. Daneková: Prehľad výstupov 2017 pre vedecký kvalifikačný stupeň IIa (príloha č. 2)
27.1.2017 E. Daneková: Prehľad výstupov 2017 pre vedecký kvalifikačný stupeň I (príloha č. 2)
27.1.2017 E. Daneková: Kritéria pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa , I (príloha č. 3)
21.3.2016 E. Daneková: Kritéria pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa , I (príloha č. 3)
2.2.2016 E. Daneková: Výzva na rok 2016
2.2.2016 E. Daneková: Úvodný list návrhu (príloha č. 1)
2.2.2016 E. Daneková: Prehľad výstupov 2016 (príloha č. 2)