Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD.

vedecký pracovník
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 02/52962325
ORCID:
Číslo ORCID